Αναζήτηση

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΌλοι εμείς που υπογράφουμε την Ιδρυτική Διακήρυξη της «Δημοτικής Αναγέννησης Παπάγου – Χολαργού» με επικεφαλής τον Γιάννη Κεχρή, κινούμενοι με ανιδιοτέλεια, εμφορούμενοι από τη διάθεσή μας για προσφορά, προερχόμενοι από διαφορετικούς πολιτικούς ή κομματικούς χώρους, έχοντας παραμερίσει τις όποιες ιδεολογικές μας διαφορές, πιστεύουμε σε μια ακηδεμόνευτη και ακομμάτιστη Τοπική Αυτοδιοίκηση και οραματιζόμαστε την πραγματική αναγέννηση του Δήμου μας.    

Η πρότασή μας έρχεται σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία που ο τόπος πλήττεται από τη χειρότερη στην ιστορία του οικονομική και κοινωνική κρίση, η τοπική αυτοδιοίκηση υποβαθμίζεται και συρρικνώνεται από τις πολιτικές της κεντρικής Διοίκησης που της αφαιρούν πόρους και αρμοδιότητες και η ουσιαστική ενοποίηση των δύο κοινοτήτων του Δήμου μας υστερεί σε όλους τους τομείς, πολλές φορές λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Ο πολίτης σήμερα, απογοητευμένος από τη μετριότητα, τη φαυλότητα και την αναξιοκρατία και παραγκωνισμένος από ένα πολιτικό σύστημα πελατειακών σχέσεων που επιβραβεύει τον ανίκανο αλλά αρεστό, περιχαρακώνεται στην ατομικότητά του απορρίπτοντας τη συλλογικότητα και τη συμμετοχή. Η εξάρτηση από τα υλικά αγαθά που μας οδήγησαν κατά το πρόσφατο παρελθόν στον άκρατο καταναλωτισμό, αλλά και οι σημερινές συνθήκες που καθιστούν την ανάγκη του πολίτη για επιβίωση βασική προτεραιότητα, ιδιαιτέρως όταν αυτές συνδυάζονται με την προκλητική αδιαφορία της πολιτείας για τα καθημερινά του προβλήματα, τον κατευθύνουν στο να αναγάγει τον ατομικισμό και την αποστροφή από τα κοινά σε φιλοσοφία και στάση ζωής αδιέξοδη.

Η άμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ουσιαστική ενοποίηση των δύο κοινοτήτων πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της επόμενης Διοίκησης του Δήμου και η ανάδειξή τους προϋποθέτει την ενεργοποίηση όλων των υγειών δυνάμεων του τόπου.               Γι' αυτό κι εμείς στη «Δημοτική Αναγέννηση Παπάγου – Χολαργού» κινητοποιούμαστε και προσκαλούμε κάθε συμπολίτη μας να συνδράμει στον αγώνα μας για ένα αύριο καλύτερο σε έναν Δήμο ανθρώπινο και δημιουργικό, σε έναν Δήμο της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο ΠΑΠΑΓΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ της κοινωνικής αλληλεγγύης
Η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη, εγγενή στοιχεία της κοινωνικής ευαισθησίας των συμπολιτών μας, που σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων και αποκλεισμένων, δεν αρκούν. Η σημερινή δραματική κατάσταση για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται από πλευράς Δήμου το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη ενός οργανωμένου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την κοινωνικά δικαιότερη ανακατανομή των εσόδων του, τον εξορθολογισμό των δαπανών του, τη μείωση της σπατάλης και την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του, ο Δήμος μπορεί πραγματικά να εγγυηθεί την ανακούφιση και κοινωνική επανένταξη των αδύναμων.

Ο ΠΑΠΑΓΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ της κοινωνικής συνοχής         
Επιθυμούμε να μπορεί ο κάθε δημότης να ζει και να κυκλοφορεί ελεύθερα σε ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον. Η κοινωνική συνοχή, ο σύνδεσμος που επιτρέπει στον πολίτη να αυτοπροσδιορίζεται ως μέλος μιας ενιαίας πολιτικής και κοινωνικής οντότητας μέσα στην οποία αναπτύσσει και εκφράζει την ταυτότητα και τη διαφορετικότητα του, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να ενεργοποιεί και να υποστηρίζει τις δράσεις που ενισχύουν τους συνεκτικούς δεσμούς κάθε κοινότητας.

Ο ΠΑΠΑΓΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ της βιώσιμης ανάπτυξης        
Μέλημα μας η καθαριότητα, η ενεργειακή εξοικονόμηση, η αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και η επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Αντιστρατευόμαστε την κυκλοφοριακή ασφυξία, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και τη νέκρωση της τοπικής αγοράς. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού να μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, που βασίζεται στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, χωρίς να υποθηκεύονται οι συνθήκες του μέλλοντος.

Η επίτευξη των σκοπών μας, στο πλαίσιο των τριών αυτών αξόνων - αρχών, προϋποθέτει την αύξηση των πόρων που ο Δήμος διαθέτει. Οι Δήμοι βεβαίως, δεσμεύονται να συντάσσουν και να υλοποιούν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς παρά τη σημαντικά μειωμένη κρατική επιχορήγηση. Επιπλέον, κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία ή κοινωνική δράση δεν μπορεί να στηρίζεται στον ανεξέλεγκτο δανεισμό, διότι συσσωρεύει και κληροδοτεί χρέη στις επόμενες γενιές.

Γι' αυτό, όλοι εμείς στη Δημοτική Αναγέννηση Παπάγου – Χολαργού θέτουμε ως βασική προτεραιότητα την αύξηση των διαθέσιμων πόρων, χωρίς ασφαλώς αυτή να στηρίζεται σε πρόσθετες επιβαρύνσεις των δημοτών μας. Δεδομένης της σαφώς μειωμένης κρατικής επιχορήγησης, επιπλέον πόροι μπορούν να προέλθουν είτε άμεσα, μέσω συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, είτε έμμεσα μέσω της βελτίωσης των συνθηκών που διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας που θα παράγει για το κοινό καλό.

Μοχλούς άντλησης πόρων προς στοχευμένες δράσεις στους τομείς της κοινωνικής συνοχής, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού αλλά και των υποδομών αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Στήριξης όπως και άλλα Προγράμματα Χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν μελέτες από εξειδικευμένους επιστήμονες που θα είναι σε θέση να πετύχουν την απορρόφηση των επιδοτήσεων και των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Επιπλέον, ο Δήμος μας με την εκμετάλλευση επιλεγμένων υποδομών και χώρων που διαθέτει, αλλά και υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει, έχει τη δυνατότητα, χωρίς να αντιστρατεύεται την ιδιωτική επιχειρηματικότητα και με σεβασμό στο περιβάλλον, τη νομοθεσία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων να εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους, για να τους διαθέσει στην προστασία των ασθενέστερων κοινωνικά και οικονομικά συνδημοτών μας.

Ταυτοχρόνως, αμετάθετη προτεραιότητα μας είναι η ενίσχυση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα, ώστε να ξαναζωντανέψουν οι επιχειρήσεις και τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου μας.

Παράλληλα, σε τομείς όπως η προστασία των συλλογικών αγαθών που συνήθως είναι πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές δραστηριότητες και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που ο ιδιωτικός τομέας κατά κανόνα δεν επενδύει, οι πρωτοβουλίες των πολιτών με τη μορφή Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΣΕ) μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Εμείς, στη «Δημοτική Αναγέννηση Παπάγου – Χολαργού», ως αυριανή  Διοίκηση, αναλαμβάνουμε να διευκολύνουμε, να οργανώσουμε, να συντονίσουμε, να κατευθύνουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας διότι αποδεικνύεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενισχύει την παραγωγικότητα και την απασχόληση.

Προϋπόθεση για να παρέχει ένας Δήμος υπηρεσίες ποιότητας και να επιτελεί τον ρυθμιστικό, ελεγκτικό και αναπτυξιακό του ρόλο, είναι η εξασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, η θέσπιση κινήτρων για βελτιωμένη παραγωγικότητα, η αξιοκρατία και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων στο πνεύμα συνεργασίας για την εκπλήρωση του κοινού σκοπού. Δυστυχώς, οι ασφυκτικοί περιορισμοί της κεντρικής Διοίκησης περιορίζουν τη δυνατότητα ενός Δήμου για πραγματική αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική, καθώς του στερούν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, σημαίνει ότι από τη στιγμή που ένας Δήμος εξασφαλίζει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και δεν παράγει χρέη, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους Δημότες να μπορεί να προσλάβει με κανόνες διαφάνειας, αξιοκρατίας και ισονομίας και να κατανείμει εκεί που χρειάζεται το απαραίτητο προσωπικό. Αυτή θα πρέπει να είναι μια μαχητική διεκδίκηση μέσα από τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης της αυριανής Διοίκησης προς την κεντρική εξουσία.

Επειδή από τα όνειρα αρχίζουν οι ευθύνες, το όραμα μας για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού έχει ως αφετηρία να χρησιμοποιήσουμε τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες του αύριο, για να επιλύσουμε τα προβλήματα του σήμερα. Αυτό σημαίνει Δήμος που η Διοίκηση του με όρους απόλυτης διαφάνειας θα συνδιαλέγεται και θα συνδιοικεί με τον Δημότη με την αρωγή και των ψηφιακών τεχνολογιών. Στον Δήμο του μέλλοντος η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι το εργαλείο που θα εξασφαλίσει την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τον Δήμο αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή του στην διαμόρφωση της πολιτικής και την λήψη των αποφάσεων της αυριανής Διοίκησης.

Με αφετηρία το σκοπό για την αναγέννηση του Δήμου μας πάνω στους άξονες – αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης, με εργαλείο την αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων αλλά και την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων, έχοντας συνοδοιπόρους στον αγώνα μας τους πολίτες και εργαζόμενους του Δήμου, εμείς, στη «Δημοτική Αναγέννηση Παπάγου – Χολαργού» οραματιζόμαστε:

·         Έναν Δήμο όπου η διαφάνεια, η ισονομία και η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και οι θεσμικά καθιερωμένες διαδικασίες αυτοελέγχου της Διοίκησης και λογοδοσίας της στους Δημότες, μοντέλο Διοίκησης και καθημερινή πρακτική.

·         Έναν Δήμο που θα σέβεται τον Δημόσιο πλούτο και δεν θα ξοδεύει παραπάνω από αυτά που διαθέτει, δεν θα συντηρείται με δανεικά και δεν θα επιβαρύνει τις επόμενες γενιές με χρέη.

·         Έναν Δήμο - ενιαία οντότητα που το πρόβλημα της κάθε γειτονιάς θα επιλύεται ανάλογα με τη σοβαρότητά του και όχι ανάλογα με τη γεωγραφία του.

·         Έναν Δήμο εστία Πολιτισμού με έμφαση στην ποιότητα.

·         Έναν Δήμο με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις που θα στηρίζει τον μαζικό, ερασιτεχνικό, λαϊκό αθλητισμό και τα σωματεία που αποτελούν την βάση του, δίνοντας έμφαση στην υποδομή και στις ακαδημίες.

·         Έναν Δήμο καθαρό και στις δύο κοινότητες με βάση τις νέες τεχνολογίες και την ανακύκλωση.

·         Έναν Δήμο ασφαλή που θα ελέγχει και θα απαλείφει τις βαθύτερες αιτίες της εγκληματικότητας.

·         Έναν Δήμο που θα σέβεται τον πεζό και θα προωθεί τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως το ποδήλατο και τη δημοτική συγκοινωνία. Έναν Δήμο, που θα συμβάλει, μέσα από μια γενική και ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή και συγκοινωνιακή μελέτη, την αποτροπή της διαρκούς και συνεχούς διαμπερούς κυκλοφορίας, την οριοθέτηση χώρων στάθμευσης και την καθιέρωση ελεγχόμενης στάθμευσης όπου χρειάζεται για τους επισκέπτες μη κατοίκους.       

·         Έναν Δήμο οικολογικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητο που θα πείθει τους Δημότες του να σέβονται τον ελεύθερο Δημόσιο Κοινόχρηστο χώρο, έναν Δήμο για τον οποίο η προστασία του Υμηττού, η διατήρηση και αύξηση της πυκνότητας πρασίνου μέσα στην πόλη, η ενοποίηση όλων των ελεύθερων χώρων πρασίνου στα όρια της πόλης μας με τη δημιουργία του «Μεγάλου Πάρκου του Ιλισού» και η συμμετοχή και προώθηση της ιδέας του «Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί» θα είναι προτεραιότητα.    

·         Έναν Δήμο με αναβαθμισμένες τοπικές δομές κοινωνικής παρέμβασης, όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό φροντιστήριο και το «κίνημα χωρίς μεσάζοντες».

·         Έναν Δήμο αρωγό της νέας οικογένειας με οργανωμένους Παιδικούς Σταθμούς που θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της.           

·         Έναν Δήμο Πρόληψης και Πρόνοιας μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης του ρόλου των ΚΑΠΗ, των Δημοτικών Πολυϊατρείων και του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι».

·         Έναν Δήμο του Εθελοντισμού με την κινητοποίηση όχι μόνο των εθελοντών αλλά όλης της τοπικής κοινωνίας όπως απλούς πολίτες, επιχειρήσεις, συλλόγους και διάφορους άλλους φορείς με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοϋποστήριξης και ενός ταμείου αλληλοβοήθειας που θα αγκαλιάσει τον άπορο, τον άνεργο, την τρίτεκνη, την πολύτεκνη και μονογονεϊκή οικογένεια, τα αΜεα, τις κοινωνικά αδύναμες οικογένειες.

Υπογράφοντας την Ιδρυτική Διακήρυξη της «Δημοτικής Αναγέννησης Παπάγου – Χολαργού» με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιάννη Κεχρή, εμείς τα ιδρυτικά μέλη αυτής της Δημοτικής Παράταξης, δεσμευόμαστε στην τοπική κοινωνία ότι θα βασιστούμε στους παραπάνω άξονες - αρχές και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους και να προωθήσουμε το όραμα αυτής της διακήρυξης. Ταυτόχρονα καλούμε σήμερα όλους τους συμπολίτες μας να στηρίξουν την προσπάθεια μας για έναν πιο ανθρώπινο Δήμο, για έναν Δήμο που θα θέσει τα θεμέλια για την αυριανή ευημερία των κατοίκων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: