Αναζήτηση

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Προτάσεις της Κατερίνας Μαυροειδή στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που αφορά στα ΑμεΑ


Γράφει η
Κατερίνα Μαυροειδή
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
με τη Δημοτική Αναγέννηση
Παπάγου - Χολαργού


 

Είναι γεγονός ότι ο τρόπος στήριξης και μέριμνας ευπαθών κοινωνικά ομάδων εκ μέρους της πολιτείας και ειδικότερα της τοπικής κοινωνίας, που αναμφίβολα αποτελεί πιο ευέλικτο περιβάλλον διαχείρισης, προσδιορίζει το ποιόν, την καλλιέργεια, την ευαισθησία, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό της κοινωνίας αυτής.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εμπέδωσης της φιλοσοφίας του κοινωνικού κράτους και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξήγγειλε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), που αποτελεί συνέπεια της εγγύησης της προαγωγής του επιπέδου ζωής των ΑμεΑ. Στη Διακήρυξη αυτή  ο όρος «ανάπηρο άτομο» σημαίνει κάθε άτομο μη ικανό να επιβιώσει από μόνο του, ολικά ή μερικά, τις αναγκαιότητες για μια κανονική ατομική και κοινωνική ζωή, εξαιτίας μειωμένων σωματικών ή πνευματικών δυνατοτήτων που έχει, εξ γενετής ή όχι.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Διεθνή κατάταξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2001), Άτομα με Αναπηρία είναι τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητκή αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας κτλ.), αισθητηριακή (κώφωση, τύφλωση) αλλά και διανοητική (άτομα με προβλήματα αντίληψης και ομιλίας κτλ.).

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, επισημαίνει τον κοινωνικό αποκλεισμό σε αυτούς τους τομείς και συγκεκριμένα :
 • Στην εκπαίδευση 
 • Στην προσβασιμότητα
 • Στην υγεία 
 • Στον πολιτισμό και την ψυχαγωγία 
 • Στην πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα 
 • Στην εργασία
Δυστυχώς η Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ σε θέματα υποδομών, μέριμνας και στήριξης των ΑμεΑ σε σχέση με τα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν, δεδομένης της πολιτικής βούλησης και της αξιολόγησης των προτεραιοτήτων με κοινωνικά κριτήρια.

Στη συγκυρία των ανυπέρβλητων δυσκολιών και οικονομικών δυσχερειών της χώρας μας, οι προτάσεις που ακολουθούν και απευθύνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία της τοπικής μας κοινωνίας έχουν μικρό κόστος, επειδή βασίζονται ως επί το πλείστον στον εθελοντισμό και την ευαισθησία των πολιτών της.

Ειδικότερα εντάσσονται στο πρόγραμμά μας προς υλοποίηση τα παρακάτω:
 1. Απαλλαγή καταβολής δημοτικών τελών για τις οικογένειες που έχουν προστατευόμενα μέλη ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
 2. Δημιουργία επιτροπής (ομάδας δράσης) εθελοντών, με σκοπό την κατά περίπτωση εξέταση αιτημάτων και παροχή κάθε είδους βοήθειας στα ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή χρημάτων (π.χ. αγορά αναπηρικού αμαξιδίου, ή συμπλήρωση του απαιτουμένου ποσού πλην της εισφοράς του Ταμείου Ασφάλισης), η επιτροπή μπορεί κατόπιν αποφάσεώς της μπορεί να απευθύνεται σε ευγενικές χορηγίες δημοτών, στις ενορίες κλπ.
 3. Η επιτροπή αρωγής ΑμεΑ μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής κάθε απαραίτητη ενέργεια που αποσκοπεί στην εκπλήρωση του σκοπού της βελτίωσης των συνθηκών μετακίνησης, π.χ. προσβασιμότητα και απρόσκοπτη διέλευση, απαλοιφή εμποδίων, αντικατάσταση σχάρας ομβρίων υδάτων διαγωνίων σχισμών (λούκια) με αντίστοιχη σχάρα με πλέγμα και αποκατάσταση επικίνδυνων φρεατίων κ.ά. 
 4. Δημιουργία κέντρου απογευματινής απασχόλησης - εκπαίδευσης σε δημοτικό χώρο που θα επιλεγεί (π.χ. ΚΑΠΠΗ) μέσα από ειδικά προγράμματα υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού. 
 5. Ελεύθερη συμμετοχή των ΑμεΑ σε Δημοτικά Γυμναστήρια και χώρους άθλησης ή κολύμβησης, όταν θα κατασκευαστεί το κολυμβητήριο. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να συγκροτηθεί ομάδα άθλησης αποκλειστικά ΑμεΑ δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα σε προεπιλεγμένο χώρο υπό την καθοδήγηση γυμναστών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
 6. Έκδοση ονομαστικής κάρτας ΑμεΑ, με την οποία θα εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων και η συμμετοχής  δύο ατόμων (ΑμεΑ και συνοδού του) σε όλες τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου.
 7. Διοργάνωση δύο εκδηλώσεων το χρόνο (Χριστούγεννα-Πάσχα) για ΑμεΑ υπό την αιγίδα του Δήμου με παροχή συμβολικών δώρων.   
 8. Ελλείψει δημοτικών κατασκηνώσεων, προτείνεται κατά την καλοκαιρινή περίοδο η ελεύθερη συμμετοχή των ΑμεΑ  στα θαλάσσια μπάνια, υπό την αιγίδα του ΚΑΠΗ.
 9. Σύσταση υποστηρικτικού τμήματος ΑμεΑ στα Δημοτικά Πολυατρεία, όπου θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα τα άτομα αυτά (πρόληψη και θεραπεία) με την επίδειξη της κάρτας ΑμεΑ.
 10. Σύσταση επιτροπής ΑμεΑ ή και γονέων και κηδεμόνων δημοτών Παπάγου-Χολαργού με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του δήμου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
 11. Παροχή ευκαιριών για εργασία σε όσα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να ενταχτούν στο εργατικό δυναμικό του Δήμου (άρθρο 3 του Ν 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρθρ. 11 του Ν 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Επίσης προώθηση πρόσληψης ΑμεΑ σε φορείς του Ιδιωτικού Δικαίου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 
 12. Παροχή Άδειας λειτουργίας περιπτέρου σε ΑμεΑ (ΦΕΚ Α΄ 245) 
 13. Συνεργασία με τον όμορο δήμο της Αγ. Παρασκευής στα θέματα αυτά, ο οποίος έχει ήδη θέσει σε λειτουργία πολλές από τις προαναφερόμενες προτάσεις με επιτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: