Αναζήτηση

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλέξανδρος Ι. Νομικός
Ιατρός-Παθολογοανατόμος

Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 


 

Στις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους εμφανίζεται σήμερα ένας πληθωρισμός θέσεων «ευθύνης» που στην πραγματικότητα οδηγούν στη διασπορά της αρμοδιότητας, τον κατακερματισμό της επιχειρησιακής ενότητας, την αναποτελεσματικότητα και την αδυναμία αναζήτησης ευθυνών. Η ριζική ανασύνταξη του κράτους και του πολιτικού συστήματος ήταν και παραμένει, η υπ’ αριθμόν ένα πρόκληση για το μέλλον και την προοπτική της χώρας μας. Η έλλειψη ορθολογικής πολιτικής, η δημαγωγία, οι σπατάλες και η κακοδιαχείριση (συχνά από ανθρώπους άσχετους με το αντικείμενο) οδήγησαν  στην κρίση και την  κοινωνική αδικία. Υπέρμετρα προνόμια, προκειμένου να υπάρξει κομματικό κέρδος, εδόθησαν σε πολλούς που δεν τα δικαιούντο με αποτέλεσμα σήμερα, οι πραγματικά αναξιοπαθούντες να κινδυνεύουν να χάσουν την μοναδική τους πρόσοδο.
Σε ότι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση η κομματική ιδιοτέλεια και η προσδοκία πρόσκαιρων πολιτικών κερδών οδήγησαν σε ετερόκλητες συνενώσεις χωρίς να ληφθεί υπ’όψιν η γνώμη των πολιτών, με αποτέλεσμα αφενός μεν τη δημιουργία τοπικών διενέξεων, αφετέρου δε τη σύγχυση στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων βαθμών αυτοδιοίκησης και απουσία σαφούς προσδιορισμού των επιτελικών αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου διοίκησης του κράτους. Ο ισχυρός Δήμος μπορεί να προκύψει από την εξασφάλιση της πραγματικής οικονομικής αυτοτέλειάς του, την ενίσχυση των διοικητικών μηχανισμών του και την ανασύνθεση των ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων. Επιπλέον δε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση των χρημάτων των δημοτών και φυσικά ορθολογικός τρόπος κατανομής των πόρων. Δεν νοείται επί παραδείγματι δήμος με τραγικές ελλείψεις στην καθαριότητα και την παρουσία παιδικών σταθμών και ταυτόχρονα με πολυδάπανη παρουσία δήθεν πολιτιστικών προγραμμάτων.  Αυτό όμως που κατά τη γνώμη μου λείπει περισσότερο, δεν είναι τόσο η χρηστή διαχείριση και η πιστή τήρηση της σχέσης προσφοράς-ανταπόδοσης. Δεν είναι ακόμη ο αυστηρός δημοσιονομικός (και πειθαρχικός όπου χρειάζεται) έλεγχος. Είναι η ριζική αλλαγή νοοτροπίας. Είναι η ανάγκη να ακουστεί επιτέλους ένας σύγχρονος, κοινωνικός και ειλικρινής λόγος. Ένας λόγος που δεν θα κολακεύει, ούτε θα ικανοποιεί προσωρινά, για να επιφέρει αργότερα την καταστροφή. Μια νέα σχέση δήμου-δημότη που θα βασίζεται στην εντιμότητα και την τήρηση των υποχρεώσεων και από τις δύο πλευρές. Μία σχέση που θα δομηθεί σε πλαίσιο εμπιστοσύνης και κατανόησης. Γι αυτή τη σχέση χρειάζονται νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες και μάχη με την υπάρχουσα νοοτροπία και τους υφιστάμενους μηχανισμούς. Έχοντας υπ’όψιν όλα τα παραπάνω θεωρώ πως σε ένα σύγχρονο δήμο οι άξονες που πρέπει να αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους για την ειλικρινή σχέση κρατικής εξουσίας- δήμου-δημότη είναι οι ακόλουθοι:

Έγκαιρη και πιστή απόδοση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των θεσμοθετημένων πόρων.  
Ενίσχυση των δήμων στην εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας.  
Ανάδειξη της αισθητικής του δήμου, μέσω συγκροτημένων παρεμβάσεων σε επίπεδο δημοτικής κοινότητος.
Προστασία του περιβάλλοντος, μιας και η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί μια από τις πλέον επιτακτικές προκλήσεις για το σύγχρονο πολίτη και επιτακτικό χρέος του δήμου.
Θεσμοθέτηση μέτρων ενίσχυσης των αδυνάτων οικονομικά, όπως  μειωμένα δημοτικά τέλη ή κατοχύρωση δωρεάν φοίτησης των παιδιών πτωχών οικογενειών σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
Σε αυτή τη μάχη πρέπει να συμμετέχει κάθε δημότης που θέλει να βιώσει κάτι διαφορετικό σύγχρονο και πραγματικά δίκαιο κοινωνικά. Το έπαθλο θα είναι μια πραγματικά δικαιότερη και σύγχρονη δημοτική κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: