Αναζήτηση

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Βλάπτουν οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας την υγεία;

Αναδημοσίευση του άρθρου της εφημερίδας 
"Υγεία & Πολιτισμός"
 
 
Γιάννης Κεχρής
Γενικός Χειρουργός – Εντατικολόγος
Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου – Χολαργού

 


Η ανάγκη των εταιριών κινητής τηλεφωνίας να πετύχουν μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη και να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορά δεδομένων (ήχου, εικόνας, βίντεο, διαδυκτίου) από τους χρήστες κινητών τηλεφώνων, αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των κεραιών.


Τα επιτρεπτά όρια έκθεσης στις μη ιονίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες σήμερα είναι ουσιαστικά αυτά που ορίζει η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) και βασίζονται στην αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών που προκαλεί η απορρόφηση ενέργειας κατά την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αναγνωρίζουν δηλαδή ως μοναδική επίπτωση των  ακτινοβολιών την θέρμανση των ιστών, ενώ έχουν πια αναγνωριστεί πληθώρα άλλες επιβαρυντικές, μη θερμικές, επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.


Παρόλα αυτά η επιστημονική έρευνα δεν έχει αποδείξει ακόμη, αν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκαλεί βλάβη υγείας και οι επιδημιολογικές έρευνες διεθνώς δεν συσχετίζουν στατιστικά της ανάπτυξη όγκων του εγκεφάλου με την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όταν αυτή βρίσκεται κάτω από τα αποδεκτά όρια ασφαλείας.

Είναι ενδεχόμενο οι επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας να αθροίζονται σωρευτικά σε βάθος χρόνου. Επιπλέον η αφανής περίοδος εξέλιξης πολλών μακροχρόνιων ασθενειών κυμαίνεται από 10 έως 40 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανή βλάβη υγείας σε κάποιον που εκτίθεται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να εκδηλωθεί αρκετές δεκαετίες αργότερα. Ακόμη περισσότερο για να αποδειχτεί στατιστικά η αύξηση κινδύνου στην εμφάνιση σχετικά σπάνιων όγκων εγκεφάλου μετά από μακροχρόνια έκθεση στην ακτινοβολία, χρειάζεται τεράστιο δείγμα πληθυσμού και πολύ χρόνο μελέτης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι βλάβη υγείας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών, αν και δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά προς το παρόν, μπορεί να αποδειχθεί στο μέλλον.

Η αμφιβολία για το κατά πόσο η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία βλάπτει την υγεία ως ένα βαθμό δικαιολογημένα υφίσταται. Επιπλέον, η έλλειψη ενημέρωσης διογκώνει το κλίμα ανησυχίας στον γενικό πληθυσμό. Έτσι, αδικαιολόγητες αντιδράσεις πανικού εκδηλώνονται συχνά σε μη επαρκώς ενημερωμένους πολίτες. Συχνά και ατεκμηρίωτα, περίοικοι κοντά σε κεραίες τηλεφωνίας αποδίδουν κάθε σύμπτωμα ή νόσο στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Παράλληλα με την επιστημονική έρευνα που θα πρέπει να συνεχιστεί, η οργανωμένη κοινωνία  θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή ενημέρωση των κατοίκων για τις επιπτώσεις στην υγεία των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Ως «Πολιτστικός Σύλλογος Υγειονομικών Χολαργού – Παπάγου» με το άρθρο του ιατρού κ. Αλέξανδρου Νομικού επιδιώκουμε να συμβάλλουμε σε αυτήν την ενημέρωση.
 
Δεν υπάρχουν σχόλια: