Αναζήτηση

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Η ομιλία του Γιάννη Κεχρή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το δημοτικό Κ.Ε.Κ. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης)
Την Πέμπτη στις 27/6/2013 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Εκθέσεως Διαχειριστικού Ελέγχου του δημοτικού Κ.Ε.Κ. από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της περιόδου 2008-2010».


Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Ξύδης πρότεινε στην εισήγηση του:


α. Να επισημανθεί η πολιτική ευθύνη των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Κ.Ε.Κ. της περιόδου 1.1.2008-26.6.2010 για την πλημμελή εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης εκ μέρους τους,β. Να κληθεί ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. κ. Άγγελος Αναγνωστόπουλος να επιστρέψει στο Ταμείο του Δήμου, εντός μηνός, το επισημαινόμενο στον 2ο  Ισολογισμό Εκκαθάρισης του Κ.Ε.Κ. (7.8.11-6.8.12) ως έλλειμμα ταμείου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 12.773,48 €.γ. Να διαβιβαστούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών:(1) η Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ο.Ε.Λ.) και(2) ο Ισολογισμός του Κ.Ε.Κ. της 6-8-2012 (συνοδευόμενος από τους Ισολογισμούς των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, τον 1ο και 2ο Ισολογισμό Εκκαθάρισης και το Πρακτικό Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων της 6-7-2012)προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες:(1)Του υπηρετούντος στο Κ.Ε.Κ. εκείνη την περίοδο Γεν. Διευθυντή κ. Γεωργίου Τέντη, για τις αναφερόμενες διαχειριστικές παραλείψεις και μη σύννομες ενέργειες σ’ αυτά και στην παραγρ. 12 της παρούσας εισήγησης και(2)του υπηρετούντος προσωπικού στα αρμόδια Τμήματα του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χολαργού (Δ.Α.Ο.Χ.) την περίοδο 2008-2010, για τις αναφερόμενες στην παράγρ. 12 της παρούσας εισήγησης μη σύννομες ενέργειες, δηλαδή, της μη είσπραξης με το νόμιμο τρόπο των δωρεών του Κ.Ε.Κ. προς το Δ.Α.Ο.Χ. (έκδοση γραμματίων είσπραξης από τον αρμόδιο Ταμία κ. Κωνστ. Ροδόπουλο) και της μη εισαγωγής αυτών στην οικονομική του διαχείριση, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο Δ.Α.Ο.Χ. με το ποσό των 162.380,00 €.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του τ. Δήμου Χολαργού ιδρύθηκε επί δημαρχίας κ. Χαραλάμπους Σκούρτη. Το Κ.Ε.Κ. διοικείτο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο ορίζετο από το Δημοτικό Συμβούλιο Χολαργού. Κατά την περίοδο από 1-1-2008 μέχρι 27-7-2010 που καταργήθηκε, Πρόεδροι του Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. ήταν οι ακόλουθοι: Άγγελος Αναγνωστόπουλος, δημοτ. σύμβουλος, 1.1.2008-18.3.2008, Κωνστ. Καλλιοντζή, δημοτ. σύμβουλος, 18.3.2008-8.9.2009, Δημ. Νικολάου, δήμαρχος Χολαργού, 8.9.2009-24.3.2010 και Άγγελος Αναγνωστόπουλος, δημοτ. σύμβουλος, 24.3.2010-6.8.2010. Γενικός Διευθυντής καθ’ όλη την περίοδο από το 1996 μέχρι την κατάργησή του, ήταν ο κ. Γεώργιος Τέντης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 200β/18-10-2012 απόφασή του, αποφάσισε «τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Κ.Ε.Κ. για τα έτη 2008, 2009 και 2010.


Η πρόταση – εισήγηση του Δημάρχου στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. βασίστηκε στην έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταψήφισε την πρόταση του Δημάρχου, γιατί έκρινε ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να τεκμηριωθεί η προσφυγή στην δικαιοσύνη.Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνταν συχνά εξωλογιστικές και παράτυπες διαδικασίες από πολλές Διοικήσεις της Τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Δημοτικό Κ.Ε.Κ. ήταν μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Τέτοιες διαδικασίες διευκόλυναν συχνά τις διοικήσεις για την χρηματοδότηση κοινωνικά ωφέλιμων δραστηριοτήτων που δεν θα μπορούσαν για γραφειοκρατικούς κυρίως λόγους να χρηματοδοτηθούν. Τους έδιναν όμως και την δυνατότητα για ρουσφετολογικές διευκολύνσεις όπως για παράδειγμα περίεργες απευθείας αναθέσεις.


Ο Γιάννης Κεχρής ήταν ένας από αυτούς που ψήφισε την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές, ώστε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, αλλά καταψήφισε την πρόταση του Δημάρχου για προσφυγή στην Δικαιοσύνη αφού δεν διαπίστωσε όπως και οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι ποινικά κολάσιμες πράξεις.


Ο Γιάννης Κεχρής ήλθε πολλές φορές σε αντιπαράθεση με την τωρινή Δημοτική Αρχή για την διαδικασία των «απευθείας αναθέσεων» Πρότεινε μάλιστα την θέσπιση μιας αδιάβλητης διαδικασίας που θα εξασφάλιζε διαφάνεια και ισονομία για την ανάθεση έργων, εργασιών και προμηθειών από τον Δήμο.Στο βίντεο που ακολουθεί ο Γιάννης Κεχρής εξηγεί γιατί καταψήφισε την πρόταση του Δημάρχου. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: