Αναζήτηση

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΣΚΟΠΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
Ο Γιάννης Κεχρής γράφει 
για την Εθελοντική Δασοπροστασία 
Παπάγου - Χολαργού


Τα τελευταία δυόμιση χρόνια εξελίσσεται μια έντονη αντιπαράθεση της Διοίκησης με τους εθελοντές της πρώην Εθελοντικήs Υπηρεσίαs Δασοπροστασίας Δήμου Χολαργού (ΕΥΔΑΔΗΧ) με κορύφωση την διαγραφή από την «τριμελή Επιτροπή» του ηγέτη αυτής της ομάδας του κ. Χατζηεμμανουήλ. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης εντάσσεται και η πρόσφατη, μετά την διαγραφή, ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των 44 εθελοντών της πρώην ΕΥΔΑΔΗΧ και του Προέδρου του ΔΟΠΑΠ. Αναμφισβήτητα αντιπαραθέσεις και αποκλεισμοί έμπειρων εθελοντών δεν συμβάλλουν στην επίτευξη του κοινού σκοπού της προστασίας του Υμηττού.


 
Πριν την ενοποίηση υπήρχαν δύο εθελοντικές ομάδες Δασοπροστασίας: Η ΕΥΔΑΔΗΧ στον Χολαργό και η Δασοπροστασία Παπάγου (ΔΑ.ΠΑ) στον Παπάγο. Και οι δύο ομάδες με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και προσωπικές θυσίες των εθελοντών συνέβαλαν ουσιαστικά στην προστασία του Υμηττού.Ειδικά η ΕΥΔΑΔΗΧ, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπήρξε μία από τις καλύτερες Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας πανελληνίως. Το πυροφυλάκιο του Χολαργού εθεωρείτο ένα από τα πιο άρτια εξοπλισμένα πυροφυλάκια. Ο συνολικός εξοπλισμός του πυροφυλακίου Χολαργού προέρχεται από χορηγίες ιδιωτών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του ΣΠΑΥ με βάση το επίπεδο της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΥΔΑΔΗΧ. Η ΕΥΔΑΔΗΧ είχε πετύχει την τρίτη υψηλότερη επιδότηση από την ΓΓΠΠ μεταξύ περίπου 500 οργανώσεων πανελληνίως με βάση την αξιολόγηση της επιχειρησιακής της ικανότητας. Οι ίδιοι οι εθελοντές συνέβαλλαν με δικά τους έξοδα στην αγορά εξοπλισμού. Επιπλέον, η άμεση παρέμβασή της ΕΥΔΑΔΗΧ σε πολλές περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, καταγεγραμμένων στα βιβλία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ήταν σωτήρια για το βουνό.


Μετεκλογικά, η πρόταση της ΕΥΔΑΔΗΧ για την Εθελοντική Δασοπροστασία απηχούσε  την ανάγκη της ενοποίησης των δύο ομάδων: 1. Ενιαία Ομάδα (ΔΑΠΑΧΟ). 2. Ένας επιχειρησιακός επικεφαλής της ενιαίας ομάδας που θα πρέπει να είναι εθελοντής με εμπειρία και γνώση στην πυρόσβεση. 3. Κέντρο Επιχειρήσεων το πυροφυλάκιο της Κοινότητας Χολαργού.


Το προηγούμενο  ΔΣ του ΔΟΠΑΠ αν και υιοθέτησε ουσιαστικά δύο φορές στα δύο αυτά χρόνια αυτή την πρόταση δεν κατάφερε τελικά να την υλοποιήσει.  Οι δύο ομάδες λειτούργησαν ανεξάρτητα, με την Διοίκηση να υποστηρίζει υλικοτεχνικά και με προσωπικό αποκλειστικά και μόνο την ΔΑΠΑ. Μετά την αλλαγή της Διοίκησης του ΔΟΠΑΠ  νέος Πρόεδρος προέβη σε άστοχους χειρισμούς οι  οποίοι οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα, αυτό της διάσπασης.


Ερωτούνδικαιολογημένα οι Εθελοντές για την διαγραφή του κ. Γ. Χατζηεμμανουήλ: «Δεν θα έπρεπε να ερωτηθούν οι εθελοντές; Βάσει ποιού καταστατικού και ποιας εσωτερικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε η διαγραφή; Νομιμοποιείται μια τριμελής επιτροπή, η οποία είναι διορισμένη και όχι εκλεγμένη να λαμβάνει τέτοιες αυθαίρετες αποφάσεις; Ενημερώθηκε το ΔΣ του ΔΟΠΑΠ; Δόθηκε δυνατότητα απολογίας στον εθελοντή;»


Αποφάσισε επίσης η Διοίκηση του ΔΟΠΑΠ να επιβάλλει μια «τριμελή επιτροπή για την ΔΑΠΑΧΟ» που διοικεί προς το παρόν και τουλάχιστον μέχρι την αναδιοργάνωση της την ΔΑΠΑΧΟ. Η τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους  (κ.κ Μπελιτσάκος και Κουτάκης) που δεν είχαν καμία σχέση, εμπειρία και γνώση  με την Εθελοντική Δασοπροστασία και τον κ. Στογιάννη. Ο κ. Στογιάννης ήταν Εθελοντής της Δασοπροστασίας στην ομάδα της Καισαριανής χωρίς όμως καμία σχέση με την ΕΥΔΑΔΗΧ και ΔΑΠΑ.  


Τι ζητούσαν οι Εθελοντές της ΕΥΔΑΔΗΧ σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη αναδιοργάνωση της ΔΑΠΑΧΟ; Να εξασφαλιστεί το νόμιμο και δημοκρατικό δικαίωμά τους να εκφράσουν την άποψή τους για τον τρόπο λειτουργίας της ΔΑΠΑΧΟ. Πρότειναν το αυτονόητο. Χωρίς δηλαδή να αμφισβητούν τον ρόλο της τριμελούς επιτροπής, ζήτησαν την διεύρυνσή της με ένα εκπρόσωπο από κάθε πρώην ομάδα (ΕΥΔΑΔΗΧ και ΔΑΠΑ) και με ένα τεχνικό σύμβουλο εγνωσμένου κύρους και ευρείας αποδοχής, πιστοποιημένο στην εκπαίδευση πυροσβεστών και εθελοντών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για να επιτύχει κάποιος σήμερα το ομολογουμένως δύσκολο εγχείρημα της ενοποίησης, θα έπρεπε να αντιληφθεί το απολύτως δικαιολογημένο κλίμα δυσπιστίας και δυσαρέσκειας που διέπει τους εθελοντές απέναντι στην Διοίκηση. Επιπλέον, θα όφειλε να συνειδητοποιήσει ότι τα στελέχη της Εθελοντικής Δασοπροστασίας είναι Εθελοντές που θα έπρεπε κάποιος να πείθει και όχι έμμισθοι υπάλληλοι που θα μπορούσε να εντέλει. Τέλος, θα έπρεπε απαραίτητα να σεβαστεί την μακροχρόνια και ανιδιοτελή προσφορά τους και όχι να επιχειρήσει να απαξιώσει το έργο τους.


Επιπρόσθετα, η αδυναμία της Διοίκησης του δήμου από τότε που ανέλαβε να προχωρήσει ουσιαστικά στην ενοποίηση, ξεπερνά την προσωπική ευθύνη  συγκεκριμένων ατόμων. Οι εθελοντές και των δύο ομάδων είναι άτομα που χαρακτηρίζονται για την ανιδιοτέλειά τους και την αγάπη τους για το βουνό. Το πρόβλημα θα είχε ξεπεραστεί από τον πρώτο μήνα,  αν ο Δήμαρχος αποδείκνυε με την συμπεριφορά του και τις αποφάσεις του ότι είναι Δήμαρχος όλων των κατοίκων και δημοτών του Δήμου και όχι μόνο αυτών που τον ψήφισαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέποτε δέχθηκε σε ακρόαση τον κ. Γ. Χατζηεμμανουήλ ή κάποιο από τους εκπροσώπους της ΕΥΔΑΔΗΧ αν και αυτό του ζητήθηκε. Εν κατακλείδι, το ζητούμενο είναι ο διάλογος και η διαβούλευση, που οδηγούν σε συναίνεση και συμμετοχή και όχι η αυταρχικότητα και η υπεροψία.


Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ οφείλει να ασχοληθεί ουσιαστικά με το φλέγον ζήτημα, που προέκυψε και διογκώθηκε με τις ενέργειές του σεβόμενος ΟΛΟΥΣ τους εθελοντές και αναλογιζόμενος τον ύψιστο σκοπό που είναι η προστασία του Υμηττού.


Γιάννης Κεχρής

Δημοτικός Σύμβουλος 
Παπάγου Χολαργού

Δεν υπάρχουν σχόλια: